Verzekerd tegen Digitale Risico's: cyber verzekeringen

Cyberaanvallen zijn onvermijdelijk, maar de schade hoeft dat niet te zijn. Onze cybercrime verzekeringen bieden gemoedsrust en financiële bescherming voor uw bedrijf in een steeds digitalere wereld. Beveilig uw digitale activa vandaag nog en laat ons u helpen uw bedrijf te beschermen tegen de onzichtbare vijanden van het internet.

Het risico

Het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) schat dat er in 2,2 miljoen Nederlanders slachtoffer zijn geworden van cybercrime in 2022.

Zij ondervroegen 32.000 mensen van vijftien jaar en ouder, 15% gaf aan dat zij slachtoffer waren van cybercriminaliteit. Het grootste deel hiervan (8%) is opgelicht op internet.

36 %


Van de MKB bedrijven is geraakt door cybercrime.

95 %

Van de nederlandse bedrijven is niet goed voorbereid

58 %

Van de groot zakelijke bedrijven is geraakt door cybercrime.

53 %

Stijging van de schadekosten

Medisch professional

Een cyberverzekering voor medici is essentieel omdat het helpt om financiële schade te beperken en de reputatie van medische professionals te beschermen in het geval van een datalek of cyberaanval, waarbij gevoelige patiëntinformatie betrokken kan zijn.

IT Professional

Een cyberverzekering voor IT-professionals is van cruciaal belang omdat het hen beschermt tegen financiële verliezen en aansprakelijkheid in geval van datalekken, systeeminbreuken of andere cyberincidenten die hun klanten en bedrijven kunnen treffen.

ZZP'ers

Een cyberverzekering voor ZZP'ers is cruciaal omdat het hen beschermt tegen financiële gevolgen en reputatieschade als gevolg van cyberaanvallen of datalekken die hun bedrijf en professionele activiteiten kunnen schaden.

Reputatiebehoud

Reputatie opbouwen kost tijd, verliezen kan in een oogwenk.

Het herstel van een beschadigde reputatie kan kostbaar en tijdrovend zijn. Een cyberverzekering kan helpen om de kosten van public relations en reputatieherstel te dekken waardoor u uw imago kan behouden of herstellen.

Alvast wat tips

Voorkomen is natuurlijk altijd beter dan genezen

Wat onze klanten zeggen

Marketing consultant

Rick van der linden

Na een gesprek met cybersure was ik mij snel bewust dat ik eigenlijk niet zonder cyberverzekering kan, en de kosten vallen mij alles mee.

Jurist

Nathan van Rhoon

Het is nooit leuk om met risico's bezig te zijn, de cyberpolis geeft mij rust waardoor ik met mijn klanten bezig kan zijn.

Vraag een offerte aan

Maak nu een begin aan een veilige toekomst

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Gewenst verzekerd bedrag per gebeurtenis, per jaar.

Veelgestelde vragen

Een cyberverzekering is een type verzekering dat bedrijven en organisaties beschermt tegen financiële verliezen en schade als gevolg van cybergerelateerde incidenten en datalekken. Deze verzekeringen zijn ontworpen om de kosten te dekken die kunnen ontstaan door zaken als gegevensinbreuken, hacking, ransomware-aanvallen, netwerkstoringen en andere cyberdreigingen.

Cyberverzekeringen kunnen verschillende dekkingen en polisopties omvatten, afhankelijk van het specifieke beleid en de verzekeringsmaatschappij. Enkele veelvoorkomende elementen die door een cyberverzekering gedekt kunnen worden, zijn onder andere:

Datalekken en inbreuken: Kosten die voortvloeien uit het verlies of de diefstal van gevoelige klant- of bedrijfsinformatie. Dit kan onder andere juridische kosten, meldingskosten aan getroffen personen en publieke relaties omvatten.

Bedrijfsonderbrekingen: Compensatie voor inkomstenderving als gevolg van een cyberaanval die leidt tot tijdelijke sluiting van het bedrijf of verstoring van de normale bedrijfsvoering.

Ransomware-aanvallen: Kosten voor het betalen van losgeld en herstel van systemen na een ransomware-aanval.

Aansprakelijkheid voor gegevensbescherming: Bescherming tegen rechtszaken en claims van derden als gevolg van verlies of diefstal van gegevens.

Juridische kosten: Dekking voor juridische kosten die voortvloeien uit cybergerelateerde rechtszaken.

Forensisch onderzoek: Kosten voor het onderzoeken van de oorzaak en omvang van een cyberaanval.

Crisisbeheer en public relations: Kosten voor het beheren van de reputatie en het communiceren met belanghebbenden na een cyberincident.

Het belang van cyberverzekeringen is toegenomen naarmate cyberdreigingen complexer en verwoestender zijn geworden. Organisaties van alle groottes en sectoren zijn kwetsbaar voor cyberaanvallen en kunnen aanzienlijke financiële en operationele schade ondervinden als gevolg van een inbreuk op de beveiliging. Een cyberverzekering kan helpen de financiële last te verlichten en organisaties te ondersteunen bij het herstellen van een cyberaanval.